Ban Fisca

MIJN AANGIFTE

Wat moet ik aangeven?

 

BELASTINGSTELSEL

België en Spanje hebben een overeenkomst gesloten om dubbele belasting te voorkomen. Op die manier zijn de Belgische eigenaars van een woning in Spanje niet dubbel belast. De belastingen moeten worden betaald in Spanje (zie rubriek kosten).

De Belgische eigenaars van een goed in Spanje zijn wel verplicht aangifte te doen in België. Deze aangifte kan, al dan niet, een invloed hebben op de belastingschijf van de aangever.

AANGIFTE IN SPANJE

ONROERENDE VOORHEFFING

 • De onroerende voorheffing varieert over het algemeen tussen de 300€ en 700€. Net als in België is de onroerende voorheffing jaarlijks. Eénmaal per jaar zal u een factuur ontvangen om deze belasting te betalen.

BELASTING OP NIET-RESIDENTEN

 • De belasting op niet-ingezetenen is 19% van de 1,1% van de kadastrale waarde van het onroerend goed (veranderd van 19,5% tot 19% op 1 januari 2017, voor het jaar 2016). Bijvoorbeeld, voor een eigendom met een kadastrale waarde van 100.000€ bedraagt de belasting 209 € (100.000€ x 1,1% x 19%) De belasting op niet-residenten is een spontane aangifte van de eigenaar, u zal dus geen uitnodiging krijgen om te betalen. Deze verklaring kan echter worden gedaan via het advocatenkantoor, de beheerder van de residentie, of door het team van CENTURY21 Spain Properties.
 •  

l’impôt des non résidents s’élève à 24,75 % de 1,1 % de la valeur cadastrale du bien. Exemple de calcul : pour un bien dont la valeur cadastrale est de 100 000 € l’impôt se chiffre à 272,75 € (soit 24,75 % de 1100 €) ATTENTION la déclaration de l’impôt des non résidents est une déclaration spontanée du propriétaire, vous ne recevrez donc aucune invitation à payer. La déclaration peut être réalisée par l’intérmédiaire du bureau d’avocat, du syndic de la résidence ou même encore par l’intérmédiaire de l’équipe de ZAPINVEST.

BELASTINGAANGIFTE IN BELGIË

Stappenplan om de inkomsten aan te geven van uw tweede woning in Spanje:

 • Indien de woning wordt verhuurd, vermeld in de verklaring de brutohuur van de woning na aftrek van de buitenlandse belastingen met betrekking tot het inkomen.
 • Indien u uw woning niet verhuurd, vermeld in de verklaring de brutohuurwaarde (*) van de woning na aftrek van buitenlandse belastingen met betrekking tot deze woning.

(*) Dit is de gemiddelde jaarlijkse brutohuur die had kunnen worden geïnd indien het pand was verhuurd tijdens de belastbare periode.

In beide gevallen is het bedrag automatisch in rekening op de heffingsgrondslag voor de inkomstenbelasting genomen en bedraagt 60% van de bruto huurwaarde of de bruto huur van de gebouwde woning en 90% voor de ongebouwde woning. Deze opbrengst is volledig vrijgesteld van belastingen in België, maar maar door het mechanisme van het progressievoorbehoud kan het de belastingdruk iets verhogen op andere inkomsten van Belgische oorsprong.

Het vermelden van deze bedragen zal niet per se uw belastingen in België verhogen, maar om een ”bericht van wijziging” van de Belgische staat te vermijden moet dit aangeven worden.

 

Hierbij volgt hoe de verdeling van het bedrag moet worden aangegeven bij de belastingen in België indien u gehuwd bent en u het pand samen gekocht heeft.

  • Indien het pand verworven werd door de echtgenoten zonder de vermelding van een bijzonder aandeel in de koopakte , en ongeacht het huwelijksvermogensstelsel, zal het aan te geven bedrag voor de helft opgenomen worden door elke echtgenoot.
  • Indien de koopakte een bepaald aandeel vernoemt voor elke echtgenoot , zal deze verdeelsleutel worden gebruikt om de respectievelijke bedragen te bepalen voor elke echtgenoot die moeten worden aangegeven.

 

Waar moet de aangifte gedaan worden van de inkomsten van mijn tweede huis in Spanje?

Vermeld de bruto huur / de huurwaarde

  • Bij de code 1130/2130 voor een gebouwde woning
  • Bij de code 1131/2131 voor een ongebouwde woning (grond, bouwperceel, woning op plan, of woning onder constructie)

Ze zijn juist aangekomen !

image du bien 2497

Ref. : 2497

bed 2 | bath 2 | sqft 86 m²

423.000 €

image du bien 6106

Ref. : 6106

bed 4 | bath 3 | sqft 207 m²

425.000 €

image du bien 6104

Appartement te Playa Flamenca, Costa Blanca

Ref. : 6104

bed 2 | bath 2 | sqft 64 m²

155.000 €

Appartement op 200m van de zee

Bekijk dit pand

image du bien 2488

Ref. : 2488

bed 2 | bath 2 | sqft 91 m²

125.000 €